Breaking News

Bacteria

İnsan vücudunda bulunan bakteri sayısı, insan hücresi sayısının on katı kadardır. Özellikle deride ve sindirim yolu içinde çok sayıda bakteri bulunmaktadır. Bunların çok büyük bir çoğunluğu bağışıklık sisteminin koruyucu etkisiyle zararsız kılınmış durumdadırlar. Ayrıca bir kısmı da yararlı (probiyotik) olsalar da, bazıları patojen bakterilerdir. Enfeksiyöz hastalıklara neden olurlar; kolera, frengi, …

Read More »